Historie

Stichting EXPO, toen en nu

Het grijze verleden

Van de beginjaren van Stichting EXPO is bar weinig bekend. Uit de officiële statuten blijkt dat de stichting is opgericht op 7 april 1977 als Stichting EXPO Boerderij Denissen en dat een zekere heer Nievelstein namens de stichting als “comparant” optrad zoals dat in notarieel jargon heet. Hij is dus waarschijnlijk de eerste voorzitter.
Wel is duidelijk dat de stichting algemene culturele doelstellingen nastreefde en vooral tentoonstellingen en klassieke concerten organiseerde. Voorzitters uit die eerste jaren waren de heren Ebbekink en Freen en mevrouw Jeanette van der Aa.

De negentiger jaren

Vanaf het begin van de jaren negentig ontstond er onder leiding van Jan Verbruggen een redelijk vast bestuur met Rees Mutsaers-Van Herk als secretaris. EXPO organiseerde jaarlijks een aantal concerten en exposities. In die periode ontstonden de tradities van het kerstconceert in de Willibrorduskerk en de expositie eigen inwoners rond de jaarwisseling.
In 1995 werd de naam van de stichting officieel gewijzigd in Stichting EXPO Berkel-Enschot, met name omdat de vernieuwde Schalm en het nieuwe gemeentehuis betere locaties vormden voor de activiteiten.
De annexatie van Berkel-Enschot door Tilburg was voor de stichting even spannend, maar uiteindelijk werd de jaarlijkse gemeentelijke subsidie gecontinueerd.
Eind jaren negentig raakte de stichting in een impasse door gebrek aan bestuurders. Penningmeester Ben Maes zette door en onder leiding van Raoul de Sénerpont Domis werden naast de klassieke concerten ook wat lichtere genres op het programma geplaatst. De exposities werden grotendeels door C.C. de Schalm overgenomen. EXPO werd als het ware een muziekstichting.

De eenentwintigste eeuw

Toen na 2000 een actieve theatercommissie De Schalm cultureel tot leven wekte en het Cultureel Centrum door het ijveren van Joop Blom en Joop van Gorp een fikse jaarlijkse culturele subsidie in de wacht sleepte, zocht Stichting EXPO naar samenwerkings-mogelijkheden. Zo werd theatercommissie-voorzitter Jack van Dongen ook voorzitter van Stichting EXPO Berkel-Enschot met Raoul de Sénerpont Domis als secretaris en muzikaal programmeur. Ben Maes bleef nog even penningmeester en werd in 2006 opgevolgd door Roel Fuite. Na het overlijden van Roel Fuite werd John Rodenburg de nieuwe penningmeester Momenteel vormen zij met Peter Spapens als extralid het vierkoppige bestuur.

Terug naar de ruime doelstelling

Omdat het nieuwe bestuur waarvan ook oud-Schalmvoorzitter Joop van Gorp een tijdlang deel uitmaakte, een ruimere culturele know how vertegenwoordigde en omdat klassieke muziek jammer genoeg geleidelijkaan minder publiek trekt, is Stichting EXPO een nieuwe weg ingeslagen: de oorspronkelijke algemeen culturele doelstelling staat opnieuw voorop.
Dat heeft de afgelopen jaren al tot interessante voorstellingen geleid. De meidengroep DJUMBO trad op voor de Berkel-Enschotse jeugd,Teatergroep Torenspelers Tilburg speelde de indringende voorstelling GHETTO en de expositie eigen inwoners werd eenmalig in eigentijdse vorm nieuw leven ingeblazen. En een nieuwe traditie werd geschapen: de jaarlijkse kunstmarkt Berkel-Enschot.
Ook komend seizoen is weer een boeiend programma samengesteld.

Nu Berkel-Enschot aan de vooravond staat van een grootse uitbreiding zal Stichting EXPO proberen om haar cultuurrol in ons dorp (dat officieel tegenwoordig wijk 7 heet) te blijven vervullen en liefst te versterken.